Sønderup og Nordrup kirker ca. 8 Km. nord for Slagelse

Hallelev er kun marker med bøndergårde. De har ikke selv nogen kirke, så man skal enten til Sønderup Kirke eller Nordrup-Vester Kirke til kirkelige handlinger. Hallelev er en
lille landsby med 5-6 gårde tilbage i byen (13 gårde i 1682) omkring et velbevaret, slynget gadeforløbog en åben grønning med et lille gadekær og nogle få huse. Gårdene er grundmurede.Byen har forsamlingshus og nedlagt mejeri og en købmandsbutik.
Landsbyen ligger i den nordøstlige del af Slagelse kommune tæt ved Tudeå. Den oprindelige landsby med gårde og huse var placeret på lave bakker rundt om en naturlig lavning, der gav plads til et gadekær og forte. Hallelev blev nævnt første gang i 1363 som Haldelef.
Flere Aner er både født og døde her i området
 
  Randi Buch Andersen