Historie om beboerne i og om Sjællandsgade

 

Familien Mathiasen flytter til Århus.

I perioden fra 1870-1890 skedte der en stor befolkningstilvægst i Århus. Den voksende industri krævede arbejdskraft. Mange af tilflytterne kom fra omegnen, men også fra hele landet. Den forbedrede transport -mulighed gjorde at folk kom langtvejs fra. Nordjylland, Fyn, Lolland-Falster og Vest-Sjælland   1. Mange af tilflytterne var sønner og døtre af husmands- og daglejerfamilier  2. de socialt ringest stillede lag på landet.
 
1.  Vilhelm Georg Mathiasen og Bodil K. Nielsdatter ( Iris Palmas morfar og mormor )
      kom netop fra Vest-Sjælland Skt. Mikkels sogn i Slagelse.
    
2.  V.G Mathiasen var søn af en fattig Jernstøber  Jacob P Mathisen, som kom fra
     Agersvold ved Holbæk egnen Vest-Sjælland .  Jacob Mathisen bliver allerede som
     40 årig i 1858 enkemand. Vilhelm Mathiasen er på det tidspunkt kun 13 år.
     Bodil K. Nielsdatter var datter af  Husmand Jens Nielsen fra Sønderup sogn i
     Slagelse også fra Vest-Sjælland.
          
    Vilhelm Mathiasen dukker op i Århus Vejviser første gang i år 1876 på adressen 
    Tværgade 8 Århus. ( I dag Nørreport ) Om han i føste omgang har sin kone Bodil 
    Kirstine Nielsdatter   og sin 3 årige datter Ane M. Nikoline Mathiasen
    med, melder historien ikke noget om.
.
   
    1878 er Ane M. Nikoline Mathiasen registreret i Århus så mor og datter er kommet 2 år
     efter
 
    Ved folketælling i 1880 er familien samlet i Teglgaardsgade 59. matr.nr 1154e
    Vilhelm Georg Mathiasen, 35 år gift husfader. f. Borum i Norge
    Bodil Kirstine Nielsdatter, 45 år gift husmoder. f. Sønderup
    Ane M. Nikoline Mathiasen 6 år barn. f. Skt. Peder sogn - Slagelse
    Hansine Marie Nikoline Vilhelmine Mathiasen 2 år f. Århus Domsogn.        .
    Ved folketællingen registreres også en Karen Margrethe Nielsen som må være en
    søster til fruen i huset.
 
    I 1887 er familien flyttet til Teglgaardsgade 35. matr.nr 1199C  Det kan registreres for 
   Ane Marie Nikoline Mathiasen bliver konfirmeret i Århus Domkirke den. 9. Oktober 
    1887.
      
    Sjællandsgade.
Sjællandsgade opstod i begyndelsen af 1800'tallet som forbindelsesvej til et teglværk. I perioden indtil 1877 benævnes gaden Teglgårdsstræde - efter det daværende teglværk. Herefter fik gaden navnet Teglgårdsgade, indtil den ved den sidste forlængelse i 1891 får sit nuværende navn Sjællandsgade - afledt af landsdelen Sjælland.
Husene i Sjællandsgade er opført fra ca. 1850-1895. De er bygget i takt med behovet for boliger til den voksende tilstrømning af arbejderfamiler.
Sjællandsgade 126  blev opført i 1891 af murer S.P. Hansen. Den beskrives som
hørende til kvalitetsgruppe 2 (middelklassen).
I samme periode blev de omkringligende veje også udbygget. Efterhånden opstod der en vildtvoksende navnegivning af disse veje. Der var nu opstået forskellige kvarterer og denne kvarterdannelse gav anledning til nye vejnavne. Dette arbejder-
kvarter blev omdøbt til Ø-gadekvarteret og alle gaderne i kvarteret fik landdelsnavne.
 
Tilbage til familien Mathiasen.
I begyndelsen af 1890 flytter de til det nye Sjællandsgade 126 2sal Matr. nr 1585 og Vhilhelm Mathiasen står nu som ejer. Her er det så at Iris Palma Tove Mathiasen bliver  født i 1895. Fire år senere i 1899 bliver Iris Palmas mor Ane Marie Nikoline Mathiasen gift i Århus Domsogn med Josef Leopold Smedberg.
 
Omkring 1905 Flytter Josef Leopold Smedberg med konen  Ane Marie og steddatter Iris Palma til København.  Præsis hvor og hvornår vides ikke, men det skal undersøges nærmere.
 
 Gammelt parti fra Sjællandsgade 126.
 
 
 
   
   
   
 
 
 
 
 
1.Kildemarteriale: Lokal historisk samling ved   Inge-Lise Westh Hansen Bibliotekar
Hovedbiblioteket, Århus.
2. Århus Kommune Atlas. http://gis.aarhus.dk/kommuneatlas/


 
  Randi Buch Andersen