288+289 Andreas Hansen Flensburg og Anne Thomasdatter


Første Slægtsled
Andreas Hansen Flensburg f. 1656  d. 14 Mar 1708
Gift 15. juni 1687 i Horsens med Anne Thomasdatter

Som ærlig og forstandig karl Andreas Hansen Flensborg. Nævnes slægtens stamfader første gang 15. juli 1684 som fuldmægtig for Niels Nielsen Brandt i Strømsø ( nu Drammen ) i Norge i anledning af handel med ejendomme i Horsens.
Efter 19. jan. 1686 at have efterfulgt Erik Ottesen som både byskriver i Horsens og herredsskriver i Hatting herred, hvilke Embeder han beklædte til sin Død.

18. Apr. 1687 begyndte han paa en ret omfattende Ejendomshandel og andre Pengetransaktioner, idet han nævnte Dato ved Auktion erhvervede en Gaard, Grund, Bygning, Gaardsrum, Havejord og Ejendom beliggende paa Lille Smedegades østre Side. I Dybden strakte Grunden sig til  Adelgade.  Allerede 18. Dec. 1688 solgte og skødede Flensburg Ejendommen  som han beboede.

Flytningen til Nørregade
Fra 1696 og til sin død i 1708 boede Andreas på nordsiden af Nørregade, hvor han fra 1696  ejede een og fra 1704 to gårde. Familien boede i den første, den vestlige, som blev overtaget af svigersønnen Christen Sveistrup, mens den østligste efter 1708 blev overtaget af sønnen Niels Andersen Flensborg, som nævnt tidligere synes der intet at være til hindre for at identifiserer sidstnævnte gård med de senere Flensburgske Enkeboliger i Nørregade 31
Kilde fra Slægtsbogen om Flensburg ( Flensborg ) fra Horsens
senst redigeret12-11-07
  Randi Buch Andersen