10+11 Johan Cortsen og Johanne Frederikke Schultz

Cortsen, Johan, 1814 til 88, Snedkermester.  født 3. Maj 1814 i Randers
 Forældre, Rasmus Cortsen var Købmand,  hans Moder var Christiane  Hansen.

 Efter Konfirmationen kom han i Snedkerlære i Aarhus, blev Svend her i 1832 og drog i 1835 til København, hvor han gjorde Mesterstykke og tog Borgerskab i 1842.

 Som en meget benyttet Bygningssnedker arbejdede han sig her op til at blive en agtet og velstaaende Mand, der hurtig fik forskjellige Tillidshverv.
 Fra 1854 til 74 var han Bisidder Medbestyrer i Københavns Snedkerlav, der i Juli 1856 delegerede ham til det store Haandværkermøde, som den gang fra Landets forskellige egne samledes i København .
1840 stiftedes Haandværkerforening i København
og i denne Forening blev Johan  C. Næstformand i1856 og Formand i 1869, en Stilling, som han bevarede
til sin Død.
 Han døde 30. Okt. 1888 efter et kort Sygeleje. 5. Nov. 1846 havde han ægtet Johanne Frederikke Schultz f. 4. Aug. 1820) Datter af Skræddermester Joh. Schultz som Enke overlever hun ham.

Født i København Sankt Petri sogn 4. Aug. 1820
Døbt 17 sept. 1820 Sankt Petri
Viet. 5. Nov. 1846 Helligånds kirken i København med
Johan Cortsen født 3. maj 1814 i Randers

  Randi Buch Andersen