4+5 Ole Flensborg Cortsen og Catharine Cristiane Cortsen

Ole Flensborg Cortsen Født. 4. Januar  1848 i Randers
Gift  med Catharine Cristiane Cortsen
1.
KB Skt. Nicolaj, Nakskov, Maribo Amt, 1870 til 1892 opslag 31 nr. 9      Skt. Nicolai
Født: 9. februar 1875                       
Navn: Johan Flensborg Cortsen
Døbt: 17 maj 1875 i kirken
Konfirmeret  Palmesøndag 1889  Øster Assels, Morsø Sønder h, Thisted Amt

2.
KB Skt. Nicolaj, Nakskov, Maribo Amt, 1870 til1882  opslag 37 nr. 6
Født: 26 januar 1876
Navn: Carl Rudolf Emil Cortsen
Døbt: 30 april 1876 i kirken

(3)
KB Skt. Nicolaj, Nakskov, Maribo Amt, 1870 til 1882, opslag 139 , nr. 31
Født: 28 april 1877
Navn: Agnes Jacobine Cortsen
Døbt: 10 juni 1877 i kirken

(4)
KB Voer sogn, Randers Amt, 1871 til 1892, opslag 20, nr. 4
Født, 14. september 1878
Navn: Ejnar Otto Cortsen
Hjemmedøbt: 6 oktober 1878
Døbt i kirken den 27 oktober 1878

(5)
KB Voer sogn, Randers Amt, 1871 til 1892, opslag 22, nr. 4
Født: 14. september 1879
Navn: Vilhelm August Cortsen
Døbt: I kirken den 19. oktober 1879 moderen introduceret samme dag.

FT 1880, Randers, Rougsø, Voer, Præstegaarden, 66                         
Ole Flensborg Cortsen, 32, gift, sognepræst til Voer og Estruplund, Randers
Catharine Christiane Cortsen, 27, gift, husmoder, Kjøbenhavn
                                                                                                                      Voer Kirke
Johan Flensborg Cortsen, 4, ugift, søn, Nakskov
Carl Rudolph Cortsen, 4, ugift, søn, Nakskov
Ejnar Otto Cortsen, 1, ugift, søn, her i sognet
Vilhelm August Cortsen, under 1 år, ugift, søn, her i sognet
Rasmine Rasmussen, 27, ugift, tjenestetyende, Kristrup, Randers Amt
Ane Marie Rasmussen, 27 ugift, amme, Hornslet , Randers Amt
 
 
Catharine Cristiane Cortsen født 30. jan. 1853 i København
Gift med sin fætter Sognepræst Ole Flensborg Cortsen 2. maj 1874 i København
Døde 25. aug. 1921 i Vester Egede Præstegård                      
                                                                                        
Udskrift af skriftebog for 17 Retskreds, Bregentved-Gisselfeld Birk. Nr. 118 - 1921/22.
Boet efter Catharine Christiane Cortsen, født Cortsen, Vester Egede.
År 1921 den 31. aug. blev fremlagt anmeldelse af 29. aug. sålydende til Bregentved-Gisselfels Birks Skifteret.
Afgået ved døden på vor fælles bopæl Vester Egede Præstegård, i en alder af 68 år, tillader jeg undertegnede. hendes efterladte mand, fhv. Sognepræst Ole Flensborg Cortsen mig at meddele, at den afdøde kun har været i ægteskab med mig, og der af dette efterlades fem nedennævnte børn.
 1. Sønnen, Løjtnant, Kontorchef i Entreprenørforeningen Carl Rudolph Emil Cortsen. København
 2. Sønnen, Gartner, Ejner Otto Cortsen, Ligeledes af København.
 3. Sønnen, Købmand, Axel Valdemar Cortsen af Middelfart.
 4. Datteren, Fru Anna Charlotte Baden, født Cortsen, i ægteskab med Bogbindermester Niels Baden,
     begge af københavn.
 5. Datteren, Frøken Ellen Johanne Cortsen af Vester Egede.
     Samt at den afdøde ikke har efterladt sig særkuldsbørn.
Opgørelse af fællesformue 64.607Kr. 43 øre.
Med disse vore fælles børn agter jeg i henhold til Frdn. af 21. maj 1845 § 18 at forblive hensiddende i uskiftet bo. Min afdøde hustru har ikke efterladt sig nogen særformue.
 Et af min afdøde hustru og mig den 20. juli 1921 for 2de særlig tilkaldte testamentevidner oprettet testament vedlægges i original og bekræftet afskrift.
        Vester Egede, den 29. aug. 1921
                                         Ærbødigst O.F. Cortsen
Underskriften rigtighed bekræftes.
Bregentved-Gisselfeld Birks Dommerembede, den 1. Sept. 1921
Indskrevet og redigeret den 20. Okt. 2007
 
  Randi Buch Andersen