72+73 Borgmester Andreas Flensburg og Anna Cathrine Stephansdatter

Andreas Flensborg  f. 21. maj 1716 i Horsens og døbt i Horsens Klosterkirke. Han var søn af  vejer og maaler Andreasen Flensburg og Kirstine Herlufsdatter.
Han døde den 26. oktober 1790 i Horsens.
Gift 22. Septemer i hjemmet i stuen med Anna Cathrine Stephansdatter født 16 Maj i Horsens
 Andreas  Flensborg, var Borgmester, Byfoged og virkelig Kancelli råd i Horsens fra 1769-1790.
Iris Palma Tove Mathiasen`s oldefar i 4 led
 
I løbet af 18 år fik Anne Cathrine og Andreas Flensborg 14 børn hvoraf kun 6 blev voksne.
 
April. 1762  fik hanl den Uldne Fabrik  Gave og Skødebrev paa en Kile jord, saaledes  at han fik Udkørsel til Aaen, hvorved han forbedrede den to År tidligere erhvervede Ejendom.
I disse  år boede Andreas Flensborg på Søndergades søndre side i nuærende nr. 40, matr.nr. 577 hvor der i gården endnu ses bindingsværksrester fra 1700-tallet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ved den første folketælling i Danmark  1769, som rent undtagelsvis er bevaret for Horsens vedkommende, blev familien indskrevet således: 
Hr. borgmester Andreas Flensburg, 53 år             
hans kone Anne Cathrine Stephansdatter, 48 år.      
1 søn Thomas, studerende, 19 år
1 søn Ole, studerende, 16 år
1 datter, Kirstine, 13 år.
1 datter, Zidsel, 11 år
1 skrivedreng Simon Toxen, 19 år
1 avlskarl Peder Olesen, 23 år
1 stuepige Marie Johandatter, 16 år
1 kokkepige Anne Berentsdatter 22 år
  
Hans embedsløbebane giver Indtrykket af, at han har været en driftig og foretagsom mand, og dette Indtryk er så langt fra at blive svækket, når man ser hans  talrige Ejendomshandeler både i og udenfor Horsens. Han købte og solgte mange ejendomme, her skal blot nævnes nogle stykker.
 
1746. Skødede han tre ham tilhørende Boder paa Borgergade nordre Side til privilegeret Vinhandler i Horsens Johan Rodenburg.
 
1752. Købte han ved Auktion en Købmandsgaard, som han dog straks efter mod en Dusør af 40 RdIr. overlod til Sr. Rasmus Toxen.
Andreas Flensburg opkøbte også Kirker
1775. Fik han skøde på Eistrup sogn Kirke, senere erhvervede han også Eltang Kirke, at
Flensburg var stærkt interesseret i Eltang og Eistrup var ikke så underligt. Hans ene søn
Thomas Flensurg blev i 1780 præst til Eltang og Sønder Vilstrup sogne, og datteren Kirstine blev i 1774 gift med sognepræst til Nørre Snede og Eistrup.
ELtang Kirke
                            Ejstrup Kirke
                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
Eltang Kirke 
Sådan kan man blive ved, handlerne var utallige. Vil man vide mere findes der mere uddybende marteriale på nettet og bilioteket.
 
Borgmester Flensburg tog i særlig grad vare på fattigvæsenet. Sammen med sin hustru Ane Cathrine Stefansdatter stiftede han i 1786 den omtalte enkebolig for 8 fattige enker i Nørregade 31. Samtidig sørgede han for at Anders Kruuse kom i gang med ombygningen af Svaneboligen i Fugholm, således at her kunne rummes flere fattige enker end hidtil. Andreas Flensburg døde, før opstramningen af loven om fattigvæsenet kom i 1803, men han deltog i 1788 ved oprettelsen af spindeskolen og fattigskolen i Nørregade 16-18
 
De gamle billeder i galleriet nedenfor er venlig udlånt af  www.horsens.varberg.dk
 
  Randi Buch Andersen