Tadre Mølle

Forsiden af den gamle Møllegård
 
Møllegården set fra bagsiden
  
Tadre Mølle - den sidste mølle i dalen
 
Siden middelalderen har Elverdamsdalen, fra Soderup i syd og til Tempelkrogen i bunden af Isefjorden, rummet en spændende fortælling om vandkraftens tidligere betydning for de gamle møller. Flere af de tidligste mølleanlæg tilskrives sandsynligvis den nu nedlagte landsby Aastrup og senere herregården Aastrup (kendt fra 1400-tallet), hvorom stensatte render, dæmninger og møllesøer i dag vidner om mindst 4 møller. I godsets nærområde er der kortlagt 13 vandmøller, foruden de 5 møller ved Vintre Møller i en paralleldal nordvest herfor. Tadre Mølle er i dag den eneste bevarede og ligger smukt og idyllisk placeret på den østlige dalside. Vandmøllen er grundlagt allerede i 1300-tallet og var fra 1405 og indtil Reformationen i 1536 ejet af den katolske kirke i Roskilde, som underhold for en præst der passede et af domkirkens mange altre. Efter Reformationen blev møllen krongods og senere en af Aastrups mange møller. I 1674 overtager Sonnerupgård Gods møllen, som ejer den helt frem til 1952.

 

1800-tals møllegård
Målsætningen er, at drive møllegården som i midten af 1800-tallet, med kundemølle, 4 tdl. under plov, samt besætning på 4-5 køer, grise, et par heste, får, geder, bier og div. fjerkræ. Stuehuset står overfor en gennemgribende bygningsrenovering og indretning med møllegårdsbutik, cafévirksomhed og lejelighed til en kommende medarbejder. Inden dette er på plads, holder Tadre Mølle bier og lidt fjerkræ, samt får i åbningssæsonen og der dyrkes en mindre ager med hest og plov. Gårddriften indgår bl.a. i undervisningstemaet - fra jord til bord, ligesom møllegårdens rekonstruerede 1800-tals bageovn og køkkensted her er formidlingsmæssige aktiver.

 
 
  Randi Buch Andersen